DRODZY RODZICE!

Informujemy, że w roku przedszkolnym 2019/2020 wysokość składki na fundusz Rady Rodziców wynosi 35,00zł/miesięcznie.

Wpłat należy dokonywać na konto nr:

62 1320 1104 7850 0611 2000 0001

Wpisując w tytule: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

Wpłat można dokonywać miesięcznie lub za kilka miesięcy z góry.

Zebrane środki przeznaczone są na dodatkowe aktywności przedszkolne (teatrzyki, konkursy, wycieczki),

opłacane z funduszy Rady Rodziców.

Przedstawiciele Rady Rodziców
Back to top