Kadrę przedszkola tworzą aktywni i twórczy nauczyciele oraz ciepli i serdeczni pracownicy administracji. Kadra pedagogiczna liczy 16 nauczycieli oraz 6 nauczycieli specjalistów. Wszyscy z wykształceniem wyższym pedagogicznym i wysokimi kwalifikacjami. Pracę przedszkola wspomaga 12 pracowników administracji i obsługi oraz 5 pracowników kuchni przedszkolnej. 


Kadrę tworzą: 

Dyrektor:              Małgorzata Siekierska – nauczyciel dyplomowany

Z-ca dyrektora:    Marzena Borecka - nauczyciel mianowany

 • Nauczyciele:         
  • Marzena Anusiewicz - nauczyciel kontraktowy
  • Marzena Borecka – nauczyciel kontraktowy
  • Anna Dębkowska-Gut – nauczyciel kontraktowy
  • Natalia Filipczak - nauczyciel kontraktowy
  • Iwona Iwańska-Brzeszcz - nauczyciel dyplomowany
  • Anna Kośla – nauczyciel mianowany
  • Katarzyna Kielak  – nauczyciel kontraktowy
  • Joanna Rosek-Toruńska - nauczyciel mianowany
  • Beata Szczesna - nauczyciel stażysta
  • Agnieszka Tustanowska - nauczyciel kontraktowy
  • Joanna Wasak - nauczyciel kontraktowy
  • Katarzyna Żyżelewicz – nauczyciel dyplomowany
  • Ks. Paweł Paliga – nauczyciel/katecheta

       

 • Kierownik gospodarczy:     Magdalena Kłódkiewicz

 • Pomoce nauczycieli:          
  • Monika Dudkiewicz
  • Renata Gołębiowska
  • Alicja Grabowska
  • Edyta Zawadzka
  • Sylwia Kajszczak
  • Monika Rutkowska
  • Iwona Kopeć
  • Agnieszka Pamięta
  • Marta Pamięta 
  • Joanna Strzelecka
  • Edyta Wiertlewska
  • Monika Wilkowska
  • Jolanta  Zwolińska

Intendent: Barbara Janiszewska

Kucharz: Bożena Knop

Pomoce:  

 • Jadwiga Barszczewska
 • Łukasz Delega
 • Aldona Gawlik                            

Pracownik gospodarczy: Jan Skibiński


Specjaliści:

 • Ewa Rycombel – logopeda, nauczyciel dyplomowany
 • Katarzyna Kielak - logopeda, nauczyciel kontraktowy
 • Katarzyna Żyżelewicz - pedagog, nauczyciel dyplomowany
 • Agnieszka Niedziałkowska - psycholog, nauczyciel stażysta
 • Anna Maliga-Poprawska – instruktor muzyki
 • Jolanta Światłowska – instruktor gimnastyki korekcyjnej / rehabilitant
 • Agnieszka Niedziałkowska - terapeuta SI

Back to top