Płaskostopie 

Szanowni RODZICE !!!

Dbając o jak najlepszy rozwój naszych podopiecznych,  musimy poruszyć temat płaskostopia. Po kontroli stóp dzieci zaobserwowałyśmy, że spory odsetek dzieci ma z tym poważny problem.

Mając na uwadze, że stopy noszą ciężar  ciała przez całe życie to warto pochylić się nad zauważonym problemem. 

Pod koniec listopada zorganizowałyśmy w naszym przedszkolu warsztaty, na których dowiedzieli się Państwo o przyczynach i skutkach płaskostopia oraz jak w praktyczny sposób można pomóc swoim dzieciom podczas wspólnych codziennych zabaw.

Jolanta Światłowska, Edyta Zając 

"Logopedyczne nowinki"

Od stanu mowy dziecka zależy w znacznej mierze powodzenie w nauce, a szczególnie ma ona wpływ na początkową naukę czytania i pisania.

Prawidłowo rozwinięta mowa ustna jest podstawą do opanowania podstawowych umiejętności szkolnych. Rozwój mowy pisanej jest jak gdyby przedłużeniem mowy ustnej. Możemy spotkać się z tym, że w trakcie kształtowania się mowy dziecka do piątego roku życia będą występowały pewne nieprawidłowości np. bełkotanie, agramatyzmy, okresowe jąkanie. Nie powinny one zbytnio niepokoić rodziców. Jest to bowiem objaw fizjologiczny tzn. zgodny z rozwojem dziecka a przemija czasem bez leczenia. W przypadku gdy utrzymują się one ponad piąty rok życia potrzebna jest odpowiednia porada lekarska i specjalne ćwiczenia mowy.

logopeda, Ewa Rycombel

Back to top