Specjaliści świadczący pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wspomagający dzieci niepełnosprawne:

  • Pedagog - mgr Katarzyna Żyżelewicz
  • Logopeda - mgr Ewa Rycombel
  • Logopeda - mgr Katarzyna Kielak
  • Psycholog - mgr Agnieszka Niedziałkowska
  • Rehabilitant - mgr Jolanta Światłowska
  • Terapia SI - mgr Agnieszka Niedziałkowska

Back to top