Specjaliści świadczący pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wspomagający dzieci niepełnosprawne:

  • Pedagog - mgr Katarzyna Żyżelewicz
  • Logopeda - mgr Ewa Rycombel
  • Psycholog - mgr Martyna Czopowicz
  • Rehabilitant - mgr Jolanta Światłowska
  • Terapia SI - mgr Agnieszka Niedziałkowska

Back to top