Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1b jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym jest Gmina Stare Babice. Nadzór pedagogiczny prowadzi Mazowiecki Kurator Oświaty. Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30-17.30,  od poniedziałku do piątku przez cały rok.

SCHODZENIE SIĘ DZIECI W GODZINACH; 6.30-8.10

ODBIERANIE DZIECI OD GODZINY 14.30-17.30

Przerwa wakacyjna ustalana jest przez Organ Prowadzący Przedszkole. W czasie przerwy chętne dzieci korzystają z dyżurów w innych przedszkolach.

Do przedszkola uczęszcza 166 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. dzieci zorganizowane są w 7 grupach, zróżnicowanych pod względem wieku. Grupa I i II (3-latki), gr. III (3 -4-latki),  gr. IV ( 4 - latki), V  (5-latki), VI (5 latki), VII ( 6 - 7 - latki). Codziennie przebywamy w pachnącym i kolorowym lesie, za sprawą nazw grup leśnych zwierząt. Grupy najmłodsze to "Misie' i "Wiewiórki", średnie "Zajączki" i "Sarenki', starsze "Rysie", "Jeżyki" i najstarsze "Liski". 

Od września 2014 r. działa w przedszkolu oddział integracyjny - dzieci 6 -7 -letnie, grupa VII "Liski".

Każda grupa ma do dyspozycji własną salę do zabaw i zajęć, wyposażoną w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wszystkie grupy korzystają z sali widowiskowo-rekreacyjnej, jadalni, dwóch placów zabaw. Zajęcia z logopedą, pedagogiem i psychologiem odbywają się w gabinetach do zajęć indywidualnych, usytuowanych w części administracyjno-biurowej przedszkola.  

W każdej grupie pracują na zmianę 2 nauczycielki i 1 pomoc nauczyciela, w grupie najmłodszej 3-latki zatrudniona jest  dodatkowo jeszcze 1 pomoc nauczyciela. W grupie integracyjnej zatrudniony jest  nauczyciel wspomagający oraz pomoc nauczyciela do indywidualnej opieki.

Dzieci przebywają przez cały okres pobytu w przedszkolu z tą samą kadrą nauczycielską i obsługową (jeśli tylko względy organizacyjne na to pozwalają). 

Dzieci korzystają z 3 posiłków głównych; śniadanie, obiad i podwieczorek. Dodatkowo przed wyjściem do ogrodu dzieci otrzymują II śniadanie (owoce i warzywa). Dzieciom odchodzących z przedszkola po godz. 16.30 zapewniamy dodatkowe kanapki. 

Grupy pracują na podstawie wybranych przez nauczycielki i zatwierdzonych przez dyrektora programów. Programy stanowią przedszkolny zestaw programów.

Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla grup młodszych (3 i4 latki) i grup starszych (5 latki), ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

Back to top