Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1b jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym jest Gmina Stare Babice. Nadzór pedagogiczny prowadzi Mazowiecki Kurator Oświaty. Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30-17.30,  od poniedziałku do piątku przez cały rok.

SCHODZENIE SIĘ DZIECI W GODZINACH; 6.30-8.10

ODBIERANIE DZIECI OD GODZINY 14.30-17.30

Przerwa wakacyjna ustalana jest przez Organ Prowadzący Przedszkole. W czasie przerwy chętne dzieci korzystają z dyżurów w innych przedszkolach.

Do przedszkola uczęszcza 160 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. dzieci zorganizowane są w 6 grupach, zróżnicowanych pod względem wieku. Grupa I  (3-latki), gr. II i III (4-latki),  gr. IV, V  (5-latki), VI (5-6 latki). Codziennie przebywamy w pachnącym i kolorowym ogrodzie, za sprawą kwiatowych nazw grup. Grupy najmłodsze to "Maki', średnie "Bratki" i "Rumianki', starsze "Słoneczniki", "Niezapominajki" i najstarsze "Stokrotki". 

Od września 2014 r. działa w przedszkolu oddział integracyjny - dzieci 5-letnie, grupa VII "Stokrotki".

Każda grupa ma do dyspozycji własną salę do zabaw i zajęć, wyposażoną w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wszystkie grupy korzystają z sali widowiskowo-rekreacyjnej, jadalni, dwóch placów zabaw. Zajęcia z logopedą, pedagogiem i psychologiem odbywają się w gabinetach do zajęć indywidualnych, usytuowanych w części administracyjno-biurowej przedszkola.  

W każdej grupie pracują na zmianę 2 nauczycielki i 1 pomoc nauczyciela, w grupie najmłodszej 3-latki zatrudniona jest  dodatkowo jeszcze 1 pomoc nauczyciela. W grupie integracyjnej zatrudniony jest  nauczyciel wspomagający oraz pomoc nauczyciela do indywidualnej opieki.

Dzieci przebywają przez cały okres pobytu w przedszkolu z tą samą kadrą nauczycielską i obsługową (jeśli tylko względy organizacyjne na to pozwalają). 

Dzieci korzystają z 3 posiłków głównych; śniadanie, obiad i podwieczorek. Dodatkowo przed wyjściem do ogrodu dzieci otrzymują II śniadanie (owoce i warzywa). Dzieciom odchodzących z przedszkola po godz. 16.30 zapewniamy dodatkowe kanapki. 

Grupy pracują na podstawie wybranych przez nauczycielki i zatwierdzonych przez dyrektora programów. Programy stanowią przedszkolny zestaw programów.

Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla grup młodszych (3 i4 latki) i grup starszych (5 latki), ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

Back to top