Realizując kierunki polityki oświatowej państwa realizujemy w roku szkolnym 2018/2019 zadanie:

    "Jestem małym przedszkolakiem, jestem Polką i Polakiem" - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dziecka.

Back to top