ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci, gry i zabawy swobodne w kącikach zainteresowań wg pomysłów dzieci, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, rozmowy kierowane, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualne, ćwiczenia poranne, zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe ze śpiewem, przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne,


8.00– 11.45

ŚNIADANIE: 8.15- dzieci młodsze 8.45 - dzieci młodsze

Kultura zachowania się przy stole. Wyrabianie nawyków zdrowotnych.

Zajęcia z całą grupą inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego; zabawy ruchowe z prawidłami; spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym; zabawy w ogrodzie przedszkolnym; zajęcia sportowe, wycieczki; obserwacje przyrodnicze; przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, profilaktyka stomatologiczna.

II  ŚNIADANIE: 10.00-10.30


11.45 – 14.30

OBIAD: 11.45 –dzieci młodsze 12.30 - dzieci starsze 

Kultura zachowania się przy stole. Wyrabianie nawyków zdrowotnych.

Profilaktyka stomatologiczna; zajęcia programowe o charakterze poszerzającym;opowiadania lub czytanie bajek, zabawa w teatr; zabawy uspokajające i relaksujące;spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań; zajęcia dodatkowe;przygotowanie do podwieczorku, zabawa ruchowa.

W grupach młodszych: w godz. 12.30-14.30 odpoczynek poobiedni, wyciszenie: słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek, czytanie książek.  

W grupach starszych: zajęcia dodatkowe. Praca indywidualna-stymulująca. Zajęcia rozwijające uzdolnienia. Zajęcia wg programów własnych. Zabawy integracyjne, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, muzyczno-ruchowe. Zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych.


14.30 – 17.30

PODWIECZOREK: 14.30-15.15

Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania, samoobsługa i estetyka.

Prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, gry stolikowe, gry towarzyskie; zajęcia dodatkowe, rozmowy o charakterze wychowawczym, zabawy w kącikach zainteresowań wg wyboru dzieci, zabawy w ogrodzie, rozchodzenie się dzieci do domu.

Back to top