Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka, samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, organizowanie  sytuacji edukacyjnych ...

- realizacja projektów, akcji  i modułów edukacyjnych

- współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami

 

"Mały Miś w świecie wielkiej literatury" - realizacja w gr. "Słoneczniki" i gr. "Niezapominajki" - 2019/2020

Moduł: "Czytające przedszkolaki" Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Wiodące kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym. Rozwijanie czytelnictwa: czytanie w domu i przedszkolu, prezentacja dzieciom utworów polskich pisarzy i poetów.

Moduł: "Misiowy wolontariat" Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: profilaktyka uzależnień; wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich. Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje społeczne i obywatelskie. Rozwijanie czytelnictwa: zapoznanie z bajkami i wierszykami traktującymi o wartości dobra i wzajemnej pomocy.

Moduł: "Dzień Pluszowego Misia" Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich. Wiodące kompetencje kluczowe: świadomość i ekspresja kulturalna. Rozwijanie czytelnictwa: zabawy czytelnicze. Moduł krótkoterminowy – wspólne obchody Dnia Pluszowego Misia w duchu rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. Zabawy czytelnicze z misiami.


  BOHATER TYGODNIA - projekt edukacyjny - grupa III "Rumianki"

Projekt przeprowadzany jest we współpracy z rodzicami. Polega na poświęceniu szczególnej uwagi wybranemu dziecku, aby poczuło się ważne i wyjątkowe. Celem projektu jest wywołanie pozytywnych przeżyć, wzmocnienie u dzieci poczucia własnej wartości oraz wdrażanie do życia społecznego. Dziecko Bohater będzie miało okazję pokazania się przed innymi dziećmi, „zabłyśnięcia” przed grupą. 


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” - realizacja w grupie II "Bratki".

Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski; kształtowanie tożsamości narodowej dzieci, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.  Poprzez projekt dzieci poznają: historię państwa polskiego i symbole narodowe, tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe, tańce narodowe i potrawy regionalne. 


 Warsztaty "Poznajemy Świat" - czyli cykliczne spotkania w roku szkolnym 2019/2020 sponsorowane z funduszy Rady Rodziców  

Warsztaty "Poznajemy Świat" opowiadają o innych krajach, kulturach i zjawiskach. Każdy Warsztat prowadzi prawdziwy Podróżnik z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.  Dzięki  warsztatom dzieci dowiadują się, jak żyją ich rówieśnicy w innych krajach. Warsztaty rozwijają u dzieci postawę szacunku dla innych ludzi i dla inności, stymulują ciekawość świata i rozwijają kreatywność dzieci, wpływają na ich świadomość ekologiczną. Podczas warsztatów podróżnicy wykorzystują własne zdjęcia, etniczną muzykę, oryginalne instrumenty, stroje i liczne przedmioty przywiezione  z całego świata, których dzieci mogą zawsze dotknąć.


  „Wesoły Uniwersytet” czyli spotkania przyrodnicze w roku szkolnym 2019/2020 sponsorowane z funduszy Rady Rodziców

„Wesoły Uniwersytet” to przyrodnicze zajęcia edukacyjne w formie kabaretu, odwołujące się do dwóch równoległych, naturalnych potrzeb małego człowieka: do zaspokajania ciekawości oraz do zabawy i śmiechu. W praktyce oznacza to, że w scenariusze wszystkich zajęć wpisane są liczne skecze, specjalnie opracowane dla dzieci.


  „Bibliotekarka z bajkową  walizką” - w ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną - rok szkolny 2019/2020

Konwencja akcji zakłada wizytę bibliotekarki w przedszkolu, podczas której poprzez czytanie literatury, prezentowanie książek oraz postaci bajkowych chcemy zaprosić w progi biblioteki. Lekcje biblioteczne to nauka poprzez świetną zabawę. Ich celem jest m.in. kształcenie nawyku czytania i korzystania ze zbiorów, lekcje mają również na celu zapoznanie dzieci z działaniami i pracą biblioteki.Znalezione obrazy dla zapytania zmysły rysunek Innowacja pedagogiczna:
„Oczami patrzymy, uszami słuchamy, nosem wąchamy, a naszymi rękoma wszystkiego dotykamy

- zabawy sensoryczne w przedszkolu”

Cele innowacji:

1. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

2. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

3. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

4. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.


Innowacja pedagogiczna "Dobre maniery znamy - w świat z nimi wyruszamy" - realizowana w roku 2017/2018


"Bohater tygodnia" - realizacja rok szkolny 2017/2018

Grupa "Niezapominajki" zainspirowana pomysłem  Carmen Ibanez Sandin  bawi się w bohatera tygodnia. W każdym tygodniu wybrane Dziecko- Bohater jest najważniejszą osobistością w grupie. Rodzice wraz z dzieckiem przygotowują książeczkę, w której bohater opisuje i rysuje siebie, przedstawia swoją rodzinę i jej zainteresowania. W sali bohater prezentuje swoje dzieło. Najważniejszym celem projektu jest poświęcenie czasu każdemu dziecku w grupie oraz wyrabianie poczucia o wyjątkowości każdego dziecka.


  "Kącik wymiany książek" - realizowany od roku szkolnego 2017/2020  

Cel: rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym


 "Środowe śniadania" - Czyli uczymy się zasad zdrowego żywienia. Dzieci samodzielnie komponują śniadanie z przygotowanych produktów. Obserwujemy: na kanapkach pojawia się więcej warzyw, dzieci chętniej sięgają po produkty dotychczas niespożywane. Projekt realizowany od roku szkolnego 2017/2018. Realizacja w kolejnych latach.


 "Necio" - przedszkolak bezpieczny w internecie. Projekt realizowany w r. szk. 2017/2018.

Upowszechniamy  wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii oraz kształtujemy dobre nawyki.Back to top