W odpowiedzi na potrzeby dzieci niepełnosprawnych od 2013r.  realizujemy w przedszkolu ideę integracji. Nasza placówka dostosowana jest do przyjmowania dzieci ze specjalnymi potrzebami. Posiada bazę lokalową: sale usytuowane na parterze, bez barier architektonicznych, gabinety do pracy indywidualnej;  zaplecze techniczne: platformy dla niepełnosprawnych, toalety; zaplecze dydaktyczne: pomoce do zajęć i sprzęt rehabilitacyjny.

By dzieci niepełnosprawne miały szansę i mogły nabywać wiadomości i umiejętności zatrudnieni są odpowiednio wykwalifikowani nauczyciele i specjaliści. Ci pierwsi, jak cienie podążają za dziećmi i wspierają je podczas zabaw, zajęć i czynności codziennego dnia przedszkolnego. Specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant,  poprzez indywidualne i grupowe zajęcia wspomagają rozwój dzieci.

Efekty integrowania się dzieci w społeczności przedszkolnej widoczne są każdego dnia. Dzieci  niepełnosprawne obserwując rówieśników uczą się prawidłowych wzorców, naśladują kolegów, są inspirowane i stymulowane poprzez naturalnie zorganizowaną codzienność i kontakty z rówieśnikami. Dzieci zdrowe uwrażliwiane są na potrzeby innych, uczą się akceptacji, tolerancji, szacunku do choroby i słabości, wrażliwości i opiekuńczości.

Dla zrozumienia niepełnosprawności organizujemy zajęcia, zabawy i spotkania prezentujące różne rodzaje niepełnosprawności. 


Rok 2019/2020 realizujemy Projekt Unijny: "Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice - wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych". Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami poprzez realizację programu wsparcia, obejmującego:

• dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych – doposażenie przedszkoli w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne,

• realizację dodatkowych zajęć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci: dogoterapia, muzykoterapia, sensoryka, sprawne dłonie, kodowanie,

• doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenia.


Nasza sala Integracji Sensorycznej


   "Sprintem do maratonu" 20 maja 2016r. - wspólnie z kolegami uczestniczymy w II Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków zorganizowanym przez miesięcznik "Bliżej Przedszkola" dla aktywnych i wysportowanych biegaczy-przedszkolaków.  8 kwietnia 2016r. występ grupy integracyjnej na XVII Gminnym Przeglądzie Tanecznym, prezentacja "Tańca z krzesełkami", specjalnie przygotowany układ dla dzieci niepełnosprawnych. Grupa integracyjna pokazała całej babickiej społeczności, jak można pięknie współdziałać pomimo ograniczeń zdrowotnych. Udowodniła, że radość czerpana ze wspólnej zabawy – choćby w formie tańca – jest możliwa i to pomimo barier ruchowych. 


  "Bez wzroku można też" - 18 grudzień 2015r. spotkanie z osobami niewidomymi - Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "TRAKT". 

   3 grudnia 2015r. - Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - zajęcia pokazujące rodzaje niepełnosprawności i bariery z nimi związane.

Back to top